POPIS DISTRIBUTERA U REPUBLICI BOSNI I HERCEGOVINI

ELEKTRO KREZO D.O.O.

 

Splitska  bb
80101 Livno

Telefon:  034 204 707
E-mail: elektrokrezo@gmail.com

 

 

ELEKTRO DŽANIĆ d.o.o.

 

Ulica 1. Maja bb
77230 Velika Kladuša

Telefon:  037 772 746
E-mail: eldzanic@bih.net.ba

Web stranica: www.elektro-dzanic.ba

ELNOS BL d.o.o.

 

Blagoja Parovića 100E
78000 Banja Luka

Telefon:  051 492 222
E-mail: prodaja@elnosgroup.com

Web stranica: www.elnosgroup.com

ELVIK d.o.o.

 

Radnička bb
75350 Srebrenik

Telefon:  035 644 490
E-mail: elvik.doo@gmail.com

 

DEMA-s d.o.o.

 

Vrapčići bb
88113 Mostar

Telefon:  036 557 155, 036 557 155
E-mail: info@dema-s.ba

Web stranica: www.dema-s.ba

 

METAS d.o.o.

 

Edhema Dzubura 15
71210 Ilidža

Telefon:  033 762 450, 033 762 450
E-mail: metas@bih.net.ba

NETWORK d.o.o.

 

Sarajevo Trg međunarodnog prijateljstva br. 11
71000 Sarajevo

Telefon:  +387 (0) 33 769 110, +387 (0) 33 769 111
E-mail: info@network.co.ba

 

2014 Legrand - Sva prava zadržana